SAĞLIKLI ANNELERLE SAĞLIKLI NESİLLERE PROJESİ

Proje Bilgi

Sağlıklı Annelerle Sağlıklı Nesillere

Evlilik öncesi ve evlilik sonrası anne adaylarının ergen sağlığı, üreme sağlığı, cinsel sağlık ve güvenli annelik konularındaki bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını artırarak tutum ve davranışlarını tıbbi ve sosyal sağlıklarını olumlu etkileyecek yönde değiştirmeye katkıda bulunmak amaçlı, İstanbul Halk Sağlığı, Eyüp Belediyesi ve KASAD-D olarak bir araya geldik projemizin plot çalışmasına N isan 2013 itibariyle başladık.

Evlilik öncesi ve evlilik sonrası anne adaylarının ergen sağlığı, üreme sağlığı,cinsel sağlık ve güvenli annelik konularındaki bilgi düzeylerini vefarkındalıklarını artırarak tutum ve davranışlarını tıbbi ve sosyal sağlıklarınıolumlu etkileyecek yönde değiştirmeye katkıda bulunmak amaçlı, İstanbulHalk Sağlığı, Eyüp Belediyesi ve KASAD-D olarak bir araya geldikprojemizin plot çalışmasına N isan 2013 itibariyle başladık.