“Elimi Tutar mısın?” PROJESİ

Proje Bilgi

Şizofreni hastalarına yönelik, ön yargılı ve ayrımcı tutumların yansımasını önlemek ve bu insanların yalnızlıklarını ve acılarını bir nebze azaltabilmek düşüncesiyle başlamış bir projedir. Proje kapsamında; Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne bağlı Beylerbeyi ve Sultanbeyli TRSM bölgelerinde hasta, hasta yakını ve komşu grubu olmak üzere toplam altı gruba psiko eğitim grup programı uygulanmış, bu TRSM’lerde çalışan sağlık personeline programın öğretilmesi sağlanmıştır. Projemizde hedefimiz olan Şizofreni hastalığına bağlı sorunların, ihtiyaçların ve yapılması gerekenlerin öneminin kavranması ve bu konuda farkındalık oluşturulması hususunda etkin bir katkı sağlanmasıdır.