Kadın Sağlık Çalışanlarının Çocuk Bakımı ve Eğitimi

Kadın Sağlık Çalışanlarının Çocuk Bakımı ve Eğitimi

Kadın sağlık çalışanlarının çocuk bakımı ve eğitimi ile ilgili sorunlarını tespit etmeye yönelik anket çalışması Uz. Dr. Ayşe Güney, Dt. Nadime Polat Özgüleç, Uz. Dr. Huriye Kızıltan tarafından hazırlandı. Türkiye nüfusunun mozaiği olan İstanbul’da, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün izni ile ikisi özel hastane olmak üzere altı yataklı kurumda çocuklu kadın sağlıkçıların, hazırlanmış olan 70 sorulu anketi doldurmaları sağlandı. Çalışma değerlendirme aşamasındadır.