Başkandan Mesaj

 

Mesajıma başlarken Derneğimizin uzun yıllar başkanlığını yürütmüş ve

kurumumuzu vizyonuyla önemli yerlere getirmiş olan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Cengiz

hanımefendiye, yönetim kurulu üyelerimize, danışma kurulu üyelerimize ve çalışma

arkadaşlarıma destekleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca birçok

faaliyetimize katılımları ile destek veren üyelerimize ve gönül dostlarımıza da

teşekkür etmek isterim.

Bildiğiniz gibi 1986 yılında sağlıkçı bir grup arkadaşın halkı bilinçlendirmek üzere

eğitimler vermeye başlamasıyla temelleri atılan Kadın Sağlıkçılar Dayanışma

Derneği KASAD-D sağlık alanında toplumun her katmanına ulaşmak üzere 2005

yılında İstanbul’da kurulmuştur. Sağlıkçılar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı

sağlamak, ülke çapında sağlıklı yaşama konusunda toplumsal bilinci geliştirmek ve

bu doğrultuda çalışmalar yapmak, üyelerin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak

ve mesleki sorunların çözümü için çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

KASAD-D kurulduğu yıldan bu yana hizmet aşkı ve azimle ulusal ve uluslararası

çalışmalara ve önemli projelere imza atmaktadır. Derneğimiz üyeleri 2013 yılında

kurumsal yapısını daha da güçlendirip çeşitlendirerek KASAV Kadın Sağlıkçılar

Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nı kurmuş bulunmaktadır. Aynı platformda ikinci bir

sivil toplum kuruluşunu ülkemize kazandırmanın kıvancını yaşamaktayız.

Toplum olarak sağlıklı hayat kalitemizin yükseltilebilmesi için bireylerin

bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak, toplum sağlığını iyileştirmeye çalışan

kurumlarla ve sağlıkçılarla dayanışma içerisinde hedefleri doğrultusunda KASAD–D

faaliyetlerini artırarak sürdürmektedir. Üyeleri arasındaki güçlü dostluk bağı ve

dayanışmasıyla, yapacağı çalışmalar gelecek nesiller için sürdürülebilir gelişim ve

sağlıklı bir dünya yolunda katkı sağlamaya devam edecektir.

Kurum olarak hayırseverlik, gönüllülük, feragat ve adalet temel değerlerimiz

arasındadır. Bu temel değerler üzerine kurulu dayanışmamızı, takım çalışması

içerisinde ürettiğimiz ve hayata geçirdiğimiz projeler, sempozyumlar, çalıştaylar ve

eğitim programları ile güçlendiriyoruz ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Tüm üye

ve destekçilerimizin toplum sağlığına katkı yapacağımız yeni projelerde desteklerini

bekler, herkese sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Gülnur Alpkan